Проведення енергоаудиту

Енергоаудит підприємства – це комплексне обстеження з метою визначити структуру і ефективність енергетичних витрат підприємства, знайти його найбільш енерговитратні вузли, визначити причини втрат і розробити рекомендації щодо їх усунення. Може розглядатися як окремий вид послуг, а також як попередній етап проекту модернізації виробництва.

Компенсація реактивної потужності

Компенсація реактивної потужності – цілеспрямований вплив на баланс реактивної потужності у вузлі електроенергетичної системи з метою регулювання напруги, а в розподільних мережах і з метою зниження втрат електроенергії

Комплексне впровадження систем АСКУЕ

Автоматизована система комерційного (контролю) обліку електроенергії – забезпечує комерційний облік електроенергії (потужності) .Системи енергообліку дозволяють виробляти облік споживання електроенергії і тепла на об’єктах житлового, комерційного і виробничого призначення. Системи можуть враховувати споживання енергоресурсів на рівні будинку, районів, міста, населеного пункту з єдиним диспетчерським і фінансовим центрами.

Параметричний компенсатор потужності

ПКП – є тим пристроєм, технічне рішення якого, і спосіб настройки, дозволяють в повній мірі вирішувати завдання максимального зниження щільності струмів в мережах, підтримуючи при цьому необхідне значення коефіцієнта потужності.

Автоматичні конденсаторні установки

АКУ, – автоматичні конденсаторні установки або конденсаторні установки з автоматичним регулюванням – установки, створені для підтримки стабільності коефіцієнта потужності (cos φ) в трифазних розподільних електричних мережах, що використовуються на промислових підприємствах.

Обслуговування ТП

Обслуговування ТП – це регулярне проведення перевірок трансформаторних підстанцій, підтримання їх працездатності і своєчасне виявлення, усунення неполадок і несправностей